ขั้นตอนการเข้าสมัครจนถึงเข้าเรียน

วีซ่าของนักเรียนต่างชาติ

สำหรับผู้ที่ต้องสมัครวีซ่านักเรียนต่างชาติ วีซ่าระยะสั้น หรือสำหรับผู้ที่ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า ขั้นตอนการเข้าเรียนจะแตกต่างกันดังนั้นกรุณาศึกษาขั้นตอนของตนเองอย่างระมัดระวังด้วย
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าดาวน์โหลด

ขั้นตอนการเข้าเรียนของผู้ที่ต้องสมัครขอวีซ่านักเรียนต่างชาติ

2

จะมีการทำการทดสอบ ณ สถานที่ที่ท่านสะดวก(สำหรับท้องที่ที่ไม่สะดวกต่อการทดสอบ จะใช้การโทรศัพท์แทน) หากผ่านการทดสอบแล้วก็จะผ่านไปข้อที่ 3 ได้

3

เมื่อรวบรวมเอกสารที่ต้องยื่นครบแล้วให้นำมาส่งให้กับโรงเรียน

4

ทางโรงเรียนจะทำการตรวจเอกสาร และจะแจ้งให้ทราบว่าหลักฐานมีการตกบกพร่องหรือไม่ หากไม่มีปัญหาใดๆการพิจารณาหลักฐานถือว่าเป็นอันผ่าน ผู้ที่ยื่นเอกสารผ่านจะต้องชำระค่าสมัคร

5

ทางโรงเรียนจะยื่นเรื่องต่อกรมการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอให้ออกใบรับรองการพำนักให้กับผู้สมัคร

6

กรมการตรวจคนเข้าเมืองจะทำการตรวจสอบหลักฐานที่ส่งไปและข้อมูลการเข้าออกประเทศของผู้สมัคร หากไม่มีปัญหาใดๆ ก็จะออกใบรับรองการพำนักให้กับผู้สมัคร

7

ทางโรงเรียนจะแจ้งเรื่องการออกใบรับรองการพำนักให้ผู้สมัครทราบ และขอให้ผู้สมัครโปรดโอนค่าเล่าเรียนที่ได้ระบุไว้แก่ทางโรงเรียนโดยผ่านบัญชีธนาคารที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้

8

หลังจากทางโรงเรียนตรวจสอบการโอนค่าเล่าเรียนแล้ว จะทำการออกหนังสืออนุญาตการเข้าเรียนและส่งไปพร้อมกับใบรับรองการพำนักให้กับผู้สมัครทันที

9

ขอให้ผู้สมัครนำหลักฐานหนังสืออนุญาตการเข้าเรียนและใบรับรองการพำนักไปยื่นให้กับสถานทูตญี่ปุ่นเพื่อขอรับวีซ่า และเมื่อได้รับวีซ่าแล้วก็ขอให้ผู้เรียนเข้าประเทศญี่ปุ่นภายในวันที่โรงเรียนกำหนดไว้ เพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนได้

ขั้นตอนจนถึงวันเปิดเรียน (สำหรับผู้ที่ไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า)

2

โปรดนำเอกสารการสมัครส่งให้กับโรงเรียนทางไปรษณีย์หรือมอบด้วยตัวเอง

3

ทางโรงเรียนจะทำการตรวจเอกสาร และจะแจ้งให้ทราบว่าหลักฐานมีการตกบกพร่องหรือไม่ หากไม่มีปัญหาใดๆการพิจารณาหลักฐานถือว่าเป็นอันผ่าน

4

ทางโรงเรียนจะทำการตรวจเอกสาร หากไม่มีปัญหาใดๆ ขอให้ผู้สมัครโปรดโอนค่าเล่าเรียนที่ได้ระบุไว้แก่ทางโรงเรียนโดยผ่านบัญชีธนาคารที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้

5

ขอให้ผู้เรียนเข้าประเทศญี่ปุ่นภายในวันที่โรงเรียนกำหนดไว้ เพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนได้

ติดต่อสอบถาม

ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course
1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6- 6372-1444

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

  • ติดต่อสอบถาม
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • Instagram
  • Channel ECC MOVIE
  • 大学 大学院 合格実績

เสียงจากรุ่นพี่คอร์ส

Ms.Lin Zhang

Ms.Lin Zhang

จีน
Kyoto University Graduate School of Human and Environmental Studies

ชีวิตความเป็นอยู่ในญี่ปุ่นサポート

ชีวิตความเป็นอยู่ในญี่ปุ่น
  • 新浪微博
  • โรงเรียนอีซีซี ยามากุจิกักคุเอ็น แนะนำการเข้าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ติดต่อสอบถาม

ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course
1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6- 6372-1444

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

このページの先頭へ
Copyright © Yamaguchi Gakuen. All Rights Reserved.