หลักสูตรระยะสั้น

คอร์สเรียนระยะเวลาเรียนไม่เกิน 1 ปี

หลักสูตรระยะสั้น

คุณลักษณะ

ขั้นตอนการสมัครง่าย เพราะหลักสูตรนี้ ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่านักเรียน ผู้ที่มีวีซ่าชั่วคราว หรือวีซ่าอื่น ๆ สามารถเรียนได้และพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นในช่วงเวลาสั้น ๆ หากต้องการสมัครหลักสูตรระยะยาวต่อ ก็สามารถสมัครต่อได้เช่นกัน

ภาคการศึกษา

เดือนเมษายน เดือนมิถุนายน เดือนตุลาคม และเดือนมกราคม

※ก่อนที่จะเริ่มเรียน นักเรียนต้องเข้าการสอบแยกชั้นเรียน และสามารถเรียนในชั้นเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถ
※ตารางสอนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมตัดสินจากชั้นเรียน
※นักเรียนจะเรียนร่วมกันนักเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้ที่อายุ มากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หากผู้อำนวยการหลักสูตรอนุญาตก็สามารถเรียนได้)

วิธีการสมัคร

ใบสมัคร สำเนาพาสปอร์ต(หน้าที่มีรูปถ่ายและสถานะ) สำเนาบัตรไซริว (หน้าหลัง) รูปถ่าย 1 ใบ

ค่าเรียน

●ค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียน

ช่วงเวลาที่เรียน ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน
3 เดือน ( จำนวนวันที่เรียน คือ 45 วัน ) 25,000เยน 197,800เยน
6 เดือน ( จำนวนวันที่เรียน คือ 90 วัน ) 50,000เยน 380,000เยน

●ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ช่วงเวลาที่เรียน ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม ค่าประกันภัย ค่าหนังสือเรียน
3 เดือน ( จำนวนวันที่เรียน คือ 45 วัน ) 2,500เยน 3,000เยน 15,000เยน
6 เดือน ( จำนวนวันที่เรียน คือ 90 วัน ) 5,000เยน 3,000เยน 30,000เยน

*หากคุณต้องการเรียนช่วงเวลาอื่นนอกเหนือจากช่วงเวลาข้างต้น กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับค่าเล่าเรียน
*ค่าลงทะเบียนและค่าประกันจะไม่มีการคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
*ทางโรงเรียนจะคืนค่าเล่าเรียนให้ หากนักเรียนแจ้งภายในเวลาต่อไป
 ภาคการศึกษาเดือนเมษายน :ภายในวันและเวลาทำการวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม
 ภาคการศึกษาเดือนมิถุนายน :ภายในวันและเวลาทำการวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม
 ภาคการศึกษาเดือนตุลาคม:ภายในวันและเวลาทำการวันสุดท้ายของเดือนกันยายน
 ภาคการศึกษาเดือนมกราคม:ภายในวันและเวลาทำการวันสุดท้ายของเดือนธันวาคม
*ทางโรงเรียนจะคืนค่าหนังสือเรียนส่วนที่เหลือจากการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนให้กับนักเรียน เมื่อสำเร็จ
 การศึกษา และหากทางโรงเรียนได้ทำการซื้อหรือสั่งซื้อหนังสือเรียนไปแล้ว
 ทางโรงเรียนจะไม่สามารถคืนเงินให้ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
*หากนักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ด้วยเหตุผล เช่น มีการระบาดของโรคติดต่อ
 โรงเรียนจะจัดทำเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตซึ่งในเวลานั้น นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต
 ด้วยตนเองให้พร้อม สำหรับบทเรียนนี้

※ผู้เรียนจะมีสถานะต่างหากจากนักเรียนหลักสูตรปกติ ดังนั้น นักเรียนจะไม่ได้รับส่วนลดตั๋วรถไฟรายเดือน แต่สามารถใช้สถานที่ต่างๆ และอุปกรณ์ของโรงเรียนได้เช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป
※ไม่มีสิทธิถือได้รับวีซ่านักเรียนต่างชาติ

ติดต่อสอบถาม

ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course
1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6- 6372-1444

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

  • ติดต่อสอบถาม
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • Instagram
  • Channel ECC MOVIE
  • 大学 大学院 合格実績

เสียงจากรุ่นพี่คอร์ส

Ms.Lin Zhang

Ms.Lin Zhang

จีน
Kyoto University Graduate School of Human and Environmental Studies

ชีวิตความเป็นอยู่ในญี่ปุ่นサポート

ชีวิตความเป็นอยู่ในญี่ปุ่น
  • 新浪微博
  • โรงเรียนอีซีซี ยามากุจิกักคุเอ็น แนะนำการเข้าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ติดต่อสอบถาม

ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course
1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6- 6372-1444

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

このページの先頭へ
Copyright © Yamaguchi Gakuen. All Rights Reserved.