สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

เพียบพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ได้มาตรฐานสูงสุด

โรงเรียน

โรงเรียน

การเดินทางมาโรงเรียน สามารถเดินจากสถานีรถไฟ JR โอซาก้า 10 นาที

ห้องเรียน

ห้องเรียน

นโยบายของโรงเรียนเราจะแบ่งห้องเรียนเป็นกลุ่มเล็กและแบ่งตามระดับที่เหมาะสม

ห้องรับประทานอาหาร

ห้องรับประทานอาหาร

ห้องที่มีแสงสว่างสำหรับนักเรียนมารวมตัวกันในเวลาพักหรือตอนพักกลางวัน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

นักเรียนสามารถอ่านหนังสือในห้องนี้ได้

ห้องให้คำแนะนำด้านการศึกษาต่อ

ห้องให้คำแนะนำด้านการศึกษาต่อ

นักเรียนควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครและการรายงานผลการสอบเข้าเรียน

อุปกรณ์

ศูนย์ภาษา

ศูนย์ภาษา

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ติดอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

EJP (ECC Japan Plaza)

EJP (ECC Japan Plaza)

ติดต่อสอบถาม

ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course
1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6- 6372-1444

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

  • ติดต่อสอบถาม
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • Instagram
  • Channel ECC MOVIE
  • 大学 大学院 合格実績

เสียงจากรุ่นพี่คอร์ส

Ms.Lin Zhang

Ms.Lin Zhang

จีน
Kyoto University Graduate School of Human and Environmental Studies

ชีวิตความเป็นอยู่ในญี่ปุ่นサポート

ชีวิตความเป็นอยู่ในญี่ปุ่น
  • 新浪微博
  • โรงเรียนอีซีซี ยามากุจิกักคุเอ็น แนะนำการเข้าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ติดต่อสอบถาม

ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course
1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6- 6372-1444

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

このページの先頭へ
Copyright © Yamaguchi Gakuen. All Rights Reserved.