Tin tức về Sự kiện của trường

 • 一覧

現在、NEWSはありません。

Thông tin tuyển sinh ( cập nhật )

 • 一覧

2017/10/12

Thông báo

2017/10/12

Thông báo

Ngừng nhận hồ sơ đăng kí du h…

 

Liên hệ tại đây

Khoa tiếng nhật trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC
Mã số bưu điện 530-0015
Số 1-5-11, Nakazaki-nishi, Kita-ku, Osaka, Japan
Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC Tòa 2
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6-6372-1444

Đăng ký từ WEB ở đây

 • Học sinh nói gì về ECC
 • Thành tích đỗ(Đại học・Cao học・JLPT・EJU)
 • Khuôn viên trường học
 • Instagram
 • Youtube
 • Youtube
 • Facebook
 • 日本の大学・大学院進学を目指す方はこちら
 • ECC国際外語専門学校
 • ECCコンピュータ専門学校
 • ECCアーティスト美容専門学校
 • 新浪微博
 • 日本語教師募集

Liên hệ tại đây

Khoa tiếng nhật trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC
Mã số bưu điện 530-0015
Số 1-5-11, Nakazaki-nishi, Kita-ku, Osaka, Japan
Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC Tòa 2
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6-6372-1444

Đăng ký từ WEB ở đây

Đi về đầu trang
Copyright © Yamaguchi Gakuen. All Rights Reserved.