ข่าวสารจากทางโรงเรียน

2019/08/27(火) ข่าวสารจากทางโรงเรียน

การมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบยอดเยี่ยมในการสอบEJU(Examination for Japanese University Admission for International Students)


มีการมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่มีคะแนนสอบ EJU ยอดเยี่ยม ในการสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยภาคแรกของปี 2019 Jun Weiซังและ Anh ซัง ผู้ที่สอบข้อเขียนได้คะแนนเต็มและ Park Song I ซังและ Kwok Siutonซังผู้มีคะแนนรวมข้อสอบการฟังและการอ่านเกิน 90% เป็นผลลัพธ์ที่แสดงได้ถึงความพยายามที่ผ่านมา ในการสอบภาคต่อไปก็ขอให้พยายามรักษาคะแนนยอมเยี่ยมแบบนี้ต่อไปนะ

ติดต่อสอบถาม

ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course
1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6- 6372-1444

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

このページの先頭へ
Copyright © Yamaguchi Gakuen. All Rights Reserved.