คอร์สสำหรับองค์กร (สอนนอกสถานที่ )

คอร์สสำหรับองค์กร (สอนนอกสถานที่ )

สอนนอกสถานที่คือ

ทางโรงเรียนจะส่งอาจารย์ไปทำการสอนยังสถานที่ที่ท่านต้องการ
ซึ่งท่านสามารถระบุวันและเวลา รวมถึงขอบเขตของเนื้อหาที่ต้องการจะเรียนได้
ทางโรงเรียนจะให้อาจารย์หนึ่งท่านต่อหนึ่งห้องเรียน ซึ่งในหนึ่งห้องเรียนจะต้องมีนักเรียนระดับเดียวกันน้อยกว่า 10 คน

แนะนำคอร์ส

แนะนำคอร์ส

การออกเสียง ไวยกรณ์ คำศัพท์ เรียงความ ตัวอักษร ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ วัฒนธรรมญีปุ่น หัวข้อการใช้ชีวิต ตัวอย่างเช่นสถานการ์ณในที่ทำงาน การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น การสอบญี่ปุ่นธุรกิจ BJT

※สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นได้ในระยะเวลาอันสั้น
※การสื่อการที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
※เราสามารถนำเสนอบทเรียนให้สอดคล้องกับงบประมาณและวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่จำเป็นของบริษัทได้

ขั้นตอนการทำสัญญา

1

การติดต่อสอบถาม
กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์

2

ยืนยันความประสงค์
กรุณาแจ้งวัตถุประสงค์การเรียน งบประมาณค่าใช้จ่าย

3

ข้อเสนอและการประเมินค่าใช้จ่าย
ทางโรงเรียนจะปรับความต้องการของลูกค้าตามข้อเสนอ

4

สัญญา

5

เริ่มเรียน
ทางโรงเรียนจะแจ้งความคืบหน้าของการเรียนแก่ผู้รับผิดชอบของบริษัทท่าน

6

การแจ้งผลการเรียน
ทางโรงเรียนจะแจ้งผลการเรียนแก่ผู้รับผิดชอบของบริษัทท่าน

7

แนะนำติดตามการเรียน

ค่าเล่าเรียน

ค่าเรียนจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเรียน เนื้อหาการเรียน และจำนวนนักเรียน ติดต่อสอบถาม

ค่าหนังสือ

ค่าใช้จ่ายตามจริง

ค่าเดินทาง

ค่าใช้จ่ายตามจริง(จากสถานีรถไฟ JR Osaka หรือรถไฟใต้ดิน จากสถานี Umeda หรือ Nakazakicho)

ค่าใช้จ่ายสำหรับระยะทางไกล

กรณีที่อยู่ไกลจากสถานี Umeda หรือ Nakazakicho ออกไปอีกเกินหนึ่งชั่วโมง ทางโรงเรียนอาจขอคิดค่าใช้จ่ายสำหรับระยะทางไกล

ระยะเวลาเดินทางไป ค่าเดินทางในหนึ่งวัน
มากกว่า 1 ชม.แต่ไม่ถึง 2 ชม. 2,000 เยน
มากกว่า 2 ชม.แต่ไม่ถึง 3 ชม. 4,000 เยน

คอร์สสำหรับองค์กร (คอร์สพิเศษ)

คอร์สสำหรับองค์กร (คอร์สพิเศษ)

คุณลักษณะ

จะจัดหลักสูตรและตารางเวลาการสอน ตามความต้องการของท่าน
ค่าเรียนนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเรียน เนื้อหาการเรียน และจำนวนนักเรียน
โดยหลักแล้วในหนึ่งห้องเรียนจะมีนักเรียนน้อยกว่า 10 คน

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course
1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6- 6372-1444

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

  • ติดต่อสอบถาม
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • Instagram
  • Channel ECC MOVIE
  • 大学 大学院 合格実績

เสียงจากรุ่นพี่คอร์ส

Ms.Lin Zhang

Ms.Lin Zhang

จีน
Kyoto University Graduate School of Human and Environmental Studies

ชีวิตความเป็นอยู่ในญี่ปุ่นサポート

ชีวิตความเป็นอยู่ในญี่ปุ่น
  • 新浪微博
  • โรงเรียนอีซีซี ยามากุจิกักคุเอ็น แนะนำการเข้าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ติดต่อสอบถาม

ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course
1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6- 6372-1444

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

このページの先頭へ
Copyright © Yamaguchi Gakuen. All Rights Reserved.