เกี่ยวกับการเข้าเรียน

เกี่ยวกับการเข้าเรียน

การสมัครวีซ่านักเรียนต่างชาตินั้น สัญชาติของผู้สมัคร ประวัติการศึกษา อายุ จะแตกต่างกันไป จึงขอให้ผู้สมัครสอบถามทางโรงเรียนโดยตรงจะดีที่สุด
ด้านล่างนี้จะเป็นคำถามที่ได้รวบรวมเป็นคำถามที่ถูกถามบ่อย ส่วนการตอบนั้นจะเป็นเพียงการนำตัวอย่างที่เคยมีมาเป็นคำตอบ

การเป็นนักเรียนที่ญี่ปุ่นต้องมีการเตรียมสำรองเงินไว้ประมาณเท่าไหร่

ก่อนอื่นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนต่างชาติ คือ ค่าเรียนตามระยะเวลาการเรียน+ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
สำหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบคือ เงินที่ได้รับ-ค่าใช้จ่าย +เงินสำรอง

ตัวอย่างเช่น
ค่าเรียนสำหรับการเรียนที่ญี่ปุ่น 2 ปี คือ ค่าแรกเข้า+ค่าเล่าเรียนจ่ายงวดเดียว เท่ากับ 1,470,000 เยน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 8 หมื่นเยน (เป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือน) ×24 เดือน เท่ากับ 1,920,000 เยน
เงินที่ได้รับมาต่อปี (1,500,000 เยน) - ค่าใช้จ่าย ( 750,000 เยน) เท่ากับ 750,000 เยน
ดังนั้นในกรณีนี้ เงินสำรองที่ควรเตรียมไว้คือ
1,470,000 เยน+1,920,000 เยน-750,000 เยน เท่ากับ 2,640,000 เยน

ซึ่งในความจริงแล้วกรณีของการทำงานพิเศษไปเพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นเรื่องปกติอยู่ หากทว่าการหางานพิเศษทำนั้นอาจจะหาค่อนข้างยาก จึงอยากให้เตรียมเงินไว้โดยที่ไม่คิดถึงรายได้จากการทำงานพิเศษจะดีกว่า

และสำหรับผู้ที่จบจากโรงเรียนไปแล้วคิดที่จะต่อมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น ขอให้คำนึงถึงค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวเผื่อไว้ด้วยมีหลายกรณีที่สามารถนำมาพิจารณาได้ จึงอยากให้ผู้สมัครรับคำปรึกษากับทางโรงเรียนโดยตรงจะดีที่สุด

เพื่อที่จะมาเรียนที่ญี่ปุ่น ผู้ที่สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายควรมีรายรับอยู่ประมาณเท่าไหร่

จะเท่ากับค่าใช้จ่ายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การใช้เงินจะขึ้นอยู่กับเงินสำรองของผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายกับค่าความต่างของรายรับและรายจ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายในแต่ละประเทศจะต่างกัน ดังนั้นควรจะมีรายรับอยู่เท่าใดนั้นก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ

มีหลายกรณีที่สามารถนำมาพิจารณาได้ จึงอยากให้ผู้สมัครรับคำปรึกษากับทางโรงเรียนโดยตรงจะดีที่สุด

สำหรับเรื่องของประวัติการศึกษาจำเป็นต้องเรียนถึงระดับไหน

ทางโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนที่เน้นรับนักเรียนที่จบมัธยมปลายเป็นหลัก (ซึ่งรวมถึงระดับมหาวิทยาลัยด้วย) ดังนั้นสำหรับผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมปลายขึ้นไป (จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะเวลา 12 ปีเต็ม) จะสามารถสมัครเรียนได้ ทว่าผู้ที่จบไม่ครบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะเวลา 12 ปีเต็มนั้น หากมีเหตุผลที่สมควรแล้วก็อาจจะสามารถสมัครเข้าเรียนได้เช่นกัน ดังนั้นจึงอยากให้ผู้สมัครได้เข้ามาลองสอบถามกับทางโรงเรียนโดยตรงก่อน

มีการจำกัดอายุขอบผู้สมัครไหม

โดยพื้นฐานแล้ว ทางโรงเรียนจะรับผู้สมัครที่อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ทว่าก็จะเหมือนกันกับกรณีของประวัติการศึกษา ซึ่งจะมีการยกเว้นพิเศษได้ ดังนั้น สำหรับผู้สมัครที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี แต่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว ขอให้ลองสอบถามกับทางโรงเรียนโดยตรงอีกที แม้ว่าจะไม่มีการจำกัดขีดอายุของผู้เรียน

แต่หากจบการศึกษาไปเกินกว่า 5 ปี จะมีการตรวจสอบเหตุผลในการมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่นอย่างเข้มงวด อาทิ สิ่งที่ได้เรียนมาจากโรงเรียน ประวัติหลังจากการเรียนจบไปแล้ว เหตุผลในการต้องการมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่น เป็นต้น หากจะพูดถึงในรายละเอียดแล้ว ยังมีการตรวจสอบในอีกหลายๆเรื่องร่วมด้วย จึ่งขอให้เข้ามารับคำปรึกษากับทางโรงเรียนจึงจะดีที่สุด
โรงเรียนพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ดังนั้นกรุณาติดต่อเราโดยตรง

ติดต่อสอบถาม

ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course
1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6- 6372-1444

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

  • ติดต่อสอบถาม
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • Instagram
  • Channel ECC MOVIE
  • 大学 大学院 合格実績

เสียงจากรุ่นพี่คอร์ส

Ms.Lin Zhang

Ms.Lin Zhang

จีน
Kyoto University Graduate School of Human and Environmental Studies

ชีวิตความเป็นอยู่ในญี่ปุ่นサポート

ชีวิตความเป็นอยู่ในญี่ปุ่น
  • 新浪微博
  • โรงเรียนอีซีซี ยามากุจิกักคุเอ็น แนะนำการเข้าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ติดต่อสอบถาม

ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course
1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6- 6372-1444

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

このページの先頭へ
Copyright © Yamaguchi Gakuen. All Rights Reserved.